วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทัศนศึกษา ระดับชั้นม.2


    *โปรแกรมการไปทัศนศึกษา ดังนี้
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
อุทยานหุ่นขี้ผึ้ง จังหวัดราชบุรี
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
ตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
*******************
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น